TALKS // Ervaringen // Dutch

God spreekt nu!
Zijn geest beweegt nu!
En Hij wacht op jou.

Deze video opgenomen voor een livestream van Home Base over aanbidding en ik spreek hier onder andere over een van mijn kunstwerken, ‘Spontaneous Cryouts’.

Home Base is een kerk voor jongeren en is onderdeel van de Vrije Evangelisatie Zwolle. Klik hier voor meer informatie.


Dit is de geschreven versie van de video.

In 2017 heb ik voor het eerst bewust Jezus gezien. Het was op een maandagavond tijdens een jeugdavond en het was aan het einde van de aanbidding. Ik zat op mijn stoel en ik sloot mijn ogen terwijl ik genoot van de muziek. En ineens zag ik zijn gezicht, hij keek mij aan – zijn blik ging dwars door mijn ziel. Hij zag er typisch westers uit: blank, met heel donkerbruin, lang haar. Licht behaard. En wat mij opviel waren zijn ogen: ze keken mij aan met een intense liefde, terwijl zijn ogen constant van kleur veranderden. En zijn woorden ringen nog steeds na door mijn hart: ‘Ik hou van je’.

Dit moment en vele anderen blijven me bij, maar ik kan er niet meer naar terug. De Bijbel is gevuld met momenten van religieuze ervaringen, het is een van de manieren waarop God zichzelf aan ons laat zien. Lees bijvoorbeeld eens Mattheüs 17 vers 1 tot 8. De discipelen ervoeren iets waardoor ze volledig van hun apropos waren. Het was zo bizar dat degene die het opschreef zelf duidelijk ook vragen had, en wanneer wij het lezen doen we hetzelfde.

Deze momenten transformeren wat wij weten in wat wij snappen. Zijn goedheid en zijn liefde voor ons zijn dan niet meer dingen die wij in ons hoofd hebben geprent en op de meest menselijke manier proberen vast te houden voor de moeilijke momenten van ons leven. Nee, het gaat van het hoofd rechtstreeks in het hart en we krijgen een openbaring van Zijn goedheid en liefde. Van zijn majesteit.

Deze momenten maken ons hongerig en Hij wil niets liever dat wij hongerig zijn. Tegelijkertijd kunnen wij deze momenten niet kopiëren: er is geen methode, geen opsomming waardoor wij zomaar een specifieke religieuze ervaring krijgen. Als ik een aanbiddingsdienst leidt en ik zie Gods geest bewegen tijdens een nummer, betekent dat niet dat ik datzelfde nummer opnieuw speel en dat God dan ineens automatisch hetzelfde ding doet. De enige opsomming is dat waar Gods volk hem aanbidt in geest en waarheid, Gods geest binnen zal vallen en wonderen gebeuren. Want elke beweging van God is een wonder.

We kunnen wel de bouwstenen neerleggen die Hij gebruiken zal: wij als priestervolk, een plek die we inwijden als een tempel, muziek die Hem prijst, ons hart dat in geest en waarheid hem aanbidt. De liefde die wij geven aan onze naasten, de gebeden die je bidt voor je oma die nu in het ziekenhuis ligt. De zorg die je draagt voor de armen en het evangelie dat je deelt aan hen die verloren zijn.

Wanneer wij dit doen, zal Hij zichzelf laten zien.

Vorig jaar heb ik een kunstwerk gemaakt over ervaring. Het heet Spontaneous Cryouts en het is een visualisatie van geluid. Dit is een print, en ik heb hier dus ook niets aan gedaan, behalve een geluid digitaal registreren. De basiskleur is turquoise en de kleur wordt lichter naarmate er meer geluid binnenkomt in een bepaalde frequentie. De opname die ik heb gebruikt was een stuk spontane aanbidding waarin de gemeente de taak overnam van de aanbiddingsleiders.
Ik maakte het als geluidsexperiment en het resultaat verbaast me tot de dag van vandaag: en dat is dat je een engelenkoor in de lichte tinten ziet. Ze kijken je recht aan. Zij zingen mee.

Misschien zie je het, en openbaart God’s geest zich voor je op dit moment. Maar na de ervaring is het niets meer dan geschiedenis. Ik heb een opname gemaakt van iets uit het verleden, en heb daardoor een ervaring gehad. Dat opnieuw is nu geschiedenis.

We kunnen niet blijven hangen in ervaringen van God van vroeger. Getuigenissen van andere mensen. Ze zijn mooi, maar weet: het is tijd voor nieuwe ervaringen en nieuwe getuigenissen! God spreekt nu! Zijn geest beweegt nu! En Hij wacht op jou.


Zwolle, 18 mei 2020.